BAPSİS Sistemine Aktarılan Yürürlükteki Projelere Yönelik Süreçler


Kurumsal verilerin korunması ve projeler kapsamında yürütülen süreçlerin bütünlük arz etmesi için halen yürürlükte olan (eski sistemden yürütülen) projelere yönelik veriler BAPSİS sistemine aktarılmıştır. Bu kapsamdaki projelerin rapor, talep, proje çıktısı sunma ve harcama talepleri gibi tüm süreçleri BAPSİS sistemi üzerinden yürütülecektir.

Eski sistem üzerinden onaylanarak halen yürürlükte olan projelerin BAP Komisyonu tarafından onaylanan bütçe tutarları ve gerçekleştirilen toplam harcama tutarları da sisteme yansıtılmış bulunmaktadır. Bu projeler kapsamında araştırmacıların harcama taleplerini, projelerine ilgili harcama kalemlerini işleyerek sistem üzerinden oluşturmaları, taleplerini elektronik ortamda sistem üzerinden Birime iletmeleri ve sistem tarafından üretilecek harcama talep dilekçelerini ise ıslak imzalı olarak Birime ulaştırmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda sistem üzerinden iletilen harcama talepleri Birimde incelenecek ve BAP Komisyonu tarafından onaylanan bütçe kalemlerine uygun olarak gerçekleştirilen taleplere yönelik süreçler talep dilekçesinin ıslak imzalı olarak Birime iletilmesi akabinde işleme alınacaktır. Yapılan kontrollerde BAP Komisyonu tarafından onaylanan içeriğe uygun olmadığı tespit edilen harcama talepleri ise sistem üzerinden araştırmacılara iade edilecektir. Harcama süreçlerinde gecikme yaşanmaması için araştırmacıların gerçekleştirecekleri taleplerinde yalnızca BAP Komisyonu tarafından onaylanan bütçe kalemlerine yer vermeleri önem arz etmektedir.

Konuyla ilgili detaylı bilgilendirme BAPSİS sisteminde Yardımcı Bilgiler alanında verilen “Araştırmacı Bilgilendirme Sunumu” dokümanında verilmiştir.