Bilimsel Araştırma Projeleri Süreç Yönetim Sistemi (BAPSIS) Kullanılma Açılmıştır


Değerli Öğretim Üyeleri,

Üniversitemizde sürdürülen araştırma faaliyetleri kapsamında sağlanan hizmetlerin hızlı, sağlıklı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi, araştırma çıktılarının kayıt altına alınarak üretkenliklerin kapsamlı bir şekilde değerlendirilebilmesi ve tüm süreçlerin kurumun amaç ve hedefleri ile uyumlu olacak şekilde yapılandırılması amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir.

Bu kapsamda, öncelikle Üniversitemiz BAP Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin mevzuat ile uyumlu hale getirilerek kaynakların verimli ve etkin bir şekilde kullanılması amacıyla BAP Koordinasyon Birimi Uygulama Yönergesi ve Uygulama Esasları yeniden ele alınmış olup, yenilenen esaslar sistem içerisinde Yardımcı Bilgiler alanından paylaşılmıştır. Ayrıca, BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projelerin başvuru, yürütme, sonuçlandırma ve proje çıktılarının izlenmesine yönelik tüm süreçlerin elektronik ortamda etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla kullanılmak üzere yeni Bilimsel Araştırma Projeleri Süreç Yönetim Sistemi (BAPSIS) https://bapsis.gazi.edu.tr/ adresinden kullanıma alınmıştır. BAPSIS, araştırmacılarımızın ihtiyaç duyduğu süreçlerin hızlı, etkin ve şeffaf bir şekilde yürütülmesine imkân sağlamasının yanı sıra, performansa dayalı politikaların uygulanabilmesi için de etkili araçlar sunmaktadır. Sistem kullanımı ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirilme sunumu BAPSİS sistemi içerisinden Yardımcı Bilgiler menüsü altında erişime sunulmuştur.

Kurumsal bilgi birikiminin korunması ve mevcut/yeni desteklenen projeler için uygulama birliğinin sağlanabilmesi amacıyla, BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen mevcut projelerin kayıtları da BAPSİS sistemine aktarılmıştır. Bu projelerle ilgili olarak süreçlerin nasıl yürütüleceği de bilgilendirme sunumu içerisinde izah edilmiştir.

Proje başvuruları ve devam etmek olan projelere yönelik süreçler 19 Şubat 2021 tarihi itibariyle BAPSİS sistemi üzerinden yürütülmeye başlanmıştır.

BAP Koordinasyon Birimi